• Petice
  • Kde je problém
  • Dluh 6 miliard
  • Liberec vs. Plzeň
  • 800 milionů
  • Kdo to změní
  • Pavilon pro pandu

„Petice 800 milionů pro Liberec“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Autor petice: Mgr. Jan Korytář, Aloisina Výšina 629/102, Liberec,
Liberec XV-Starý Harcov

Adresáti:
Mgr. Bohuslav Sobotka a Ing. Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
V Liberci dne 26. 9. 2016

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,
Liberec se potýká s enormním zadlužením. Je to dáno nezodpovědným
hospodařením minulých městských vlád, ale také tím, jaké má příjmy ze
sdílených daní. Liberec, páté největší město v ČR, při přerozdělování
daní získává na jednoho obyvatele téměř dvakrát méně peněz než čtvrtá
Plzeň, což je dáno zejména přepočítacími koeficienty v zákoně o
rozpočtovém určení daní, viz tabulka:

Příjmy ze sdílených daní 2014 (Kč/ob.) 2015 (Kč/ob.) Počet obyvatel 2015 (celkem Kč)
Liberec 11.400 11.700 102 tis. 1.2 miliardy
Plzeň 19.400 20.200 169 tis. 3.4 miliardy

Stotisícový Liberec získal v loňském roce ze sdílených daní 1,2 miliardy Kč, zatímco o 67 tisíc obyvatel větší Plzeň téměř trojnásobek – 3,4 miliardy Kč. Jaký je k tomu důvod? Žádný, je to pouze nespravedlivé a pro Liberec a podobně velká krajská města nevýhodné. Plzeň má přitom stejně jako Liberec divadlo, ZOO, botanickou zahradu, tramvaje, autobusy, školy, školky, silnice, parky… Jen je o něco větší. Při přepočtu na počet obyvatel tento rozdíl činí v neprospěch Liberce neuvěřitelných 800 milionů Kč ročně. To je polovina aktuálního městského dluhu nebo zhruba čtyřnásobek toho, co město dává ročně do oprav a na investice.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, v ústavě ČR je mimo jiné napsáno, že naše země je „vlast rovnoprávných, svobodných občanů“. Svoboda i rovnoprávnost nejsou jen vzletné formulace, ale do značné míry závisí i na financích. Žádáme vás proto, abyste v zákoně o rozpočtovém určení daní změnili podmínky pro statutární město Liberec, případně další krajská města, abychom měli pro kvalitu života stejné podmínky jako třeba obyvatelé Plzně, což otvrzujeme níže svým podpisem.

Petice ke stažení

800 milionů ročně pro Liberec

můžeme získávat od státu z daní navíc, pokud změníme jeden nespravedlivý zákon.

Jan Korytář: Chci to v Senátu změnit.

Kandiduji do Senátu, abych pomohl Liberci. Špatné zákony je potřeba změnit.

Liberec, páté největší město v České republice, zaostává ve svém rozvoji za jinými městy. Proč? Nemá žádné příjmy z prodeje majetku, ten již minulá vedení města rozprodala. Zároveň splácí obrovský dluh ve výši 2 miliard korun. Ale hlavně má díky jednomu špatnému zákonu extrémně nevýhodný podíl na daních přerozdělovaných státem. Plzeň nebo Ostrava získávají na obyvatele ročně 20200 Kč, Liberec pouze 11700 Kč. Bez změny tohoto zákona naše školy, silnice a parky nikdy neopravíme.

Proč má občan Liberce pro stát poloviční hodnotu, než občan Plzně?

Obě města jsou přitom podobně vybavena a liší se jen minimálně.

2010 – konec vlády ODS a výprodeje majetku

Rozvoj Liberce v předchozích letech – žití na dluh

Liberec v minulých letech investoval do svého rozvoje více, než je tomu dnes. Bylo to ale žití na dluh, turecké hospodářství, Potěmkinova vesnice. Hlavním zdrojem nových projektů byl prodej městského majetku. To však nešlo dělat donekonečna. Tento systém jsem kritizoval již v roce 2006, kdy jsem se stal poprvé městským zastupitelem. Neúspěšně, mé úsilí sklízelo jen výsměch. Tehdejší vedení města dalo výprodeji zelenou. Celé divadlo skončilo v roce 2010. Volby vyhrála Změna, ODS ve volbách propadla.

Účet za éru ODS? Dluh 2 miliardy, prodán majetek za 3 miliardy

Panování ODS a s ní spřízněných firem nebylo zadarmo. Splátky dluhu dodnes zatěžují rozpočet města ve výši zhruba 170 mil. Kč ročně. Je to bez nadsázky ekonomický zločin, styl „po nás potopa“. V roce 2000, když začal město řídit Jiří Kittner, byl Liberec bez dluhů a měl majetek určený k prodeji ve výši zhruba 3,5 miliardy. V roce 2010, kdy tato éra skončila, byly příjmy z prodeje majetku už pouhých 70 milionů, zato dluh města byl dvě miliardy. To, že jsme některé firmy odstřihli od peněz, nám dodnes nezapomněli a bojí se, že totéž uděláme i na kraji.

V roce 2014 Změna pro Liberec podruhé vyhrála volby I když jsme volby

vyhráli již v roce 2010, tehdy se ještě ODS, ČSSD, Starostové a KSČM domluvili na společném postupu vůči nám. Díky tomu, že v roce 2014 uspě- lo v Liberci i ANO, kde jsou lidé nespojení s předchozí érou, vznikla nová koalice a můžeme konečně začít naše město mě- nit k lepšímu. Město je špatné ekonomické situaci. Po podrobné inventuře toho, kolik potřebujeme investovat do oprav silnic, škol, školek a dalšího majetku města, jsme došli k ohromujícímu vnitřnímu dluhu ve výši 4,8 miliardy. Tolik peněz ale v rozpoč- tu není. Je to nejlépe vidět na silnicích a chodnících. Buď je budeme i nadále jen záplatovat, nebo musíme sehnat větší peníze. Přesně to chci udělat.

Co nejdříve změnit zákon, aby Liberec nepřicházel každý rok o 800 milionů

Kdyby měl Liberec stejný daňový koeficient jako např. Plzeň, měl by v rozpočtu ročně o 800 milionů navíc, tedy zhruba dvojnásobek toho, co má dnes!

Máme přitom stejně jako Plzeň ZOO, botanickou zahradu, třísouborové divadlo, tramvaje i autobusy. Není divu, že si Plzeň může dovolit stavbu spalovny za 2 miliardy a depa pro dopravní podnik za 1,2 miliardy, zatímco u nás nejsme schopni ani opravit všechny mosty v havarijním stavu. S tímto stavem zatím nic neudělali politici ODS, ČSSD ani ANO, kteří byli v minulých letech voleni jako poslanci či senáto- ři.

Přitom tyto strany měly či mají své ministry financí. Když jsem se před deseti lety rozhodl bojovat s korupcí v Liberci, mnozí mi moc nevěřili. Včetně tehdy všemocné ODS. Dnes má liberecká ODS preference 5 % a je v opozici. Korupční chobotnice dostala těžký úder a je alespoň v Liberci mimo hru. Svůj první cíl jsem splnil. Stejně tak vím, že se jednou změní i tato nespravedlnost, kdy má občan Liberce pro stát mnohem menší cenu, než občan Plzně či Ostravy. I kdyby se mi tento rozdíl podařilo snížit jen o polovinu, znamenalo by to pro Liberec ročně 400 milionů navíc. A to už bude znát. Bez Vaší podpory to ale nedokážu.

Mají snad jiní kandidáti na senátora lepší plán? Ne

800 milionů ročně pro Liberec

Zlepší podmínky pro činnost městských organizací

+13 milionů na provoz ZOO
+17 milionů pro divadlo F. X. Šaldy
+5 milionů pro Komunitní práce
Podmínky pro činnost divadla nebo ZOO neodpovídají tomu, že je Liberec páté největší město v ČR. Mnohé funguje jen díky obětavosti a nadšení zaměstnanců. A mnohé také dlouhodobě chátrá… Zaměstnanci Komunitních prací pracují jen za minimální mzdy, nemají ani potřebnou techniku, jen košťata a lopaty. V našem divadle můžete vidět, jak vzniklo přísloví „Mít hlad jako herec…“

Více peněz na investice do městského majetku

+65 milionů na rozbité komunikace
+35 milionů na opravy a vybavení škol a školek
+24 milionů na budovy divadla, ZOO či PKO
+30 milionů na výstavbu nových bytů
+19 milionů na nová dětská hřiště a parky +30 milionů na opravy sportovišt a stadionů

2× více pro sportovní oddíly a kulturní spolky

+9 milionů do sportovního fondu
+3 miliony do nového fondu na opravy památek
+18 milionů celkem do všech sedmi fondů

Podporovat oddíly, spolky a další liberecké neziskovky je důležité. Nesmí to být jen třešinka na dortu, ale pevná součást rozpočtu města. Odvádějí totiž práci, která by město stála mnohonásobně víc, pokud by ji mělo obstarávat samo. Ale hlavně – přispívají k tomu, aby se v Liberci dobře žilo.

Zlepší podmínky pro zaměstnance města

+36 milionů pro udržení a získání schopných zaměstnanců magistrátu a městských organizací
Řadoví zaměstnanci magistrátu i městských organizací mají v Liberci menší platy než jinde. Průměrná mzda na radnici v Plzni je o 6150 Kč vyšší než v Liberci. Navíc v Plzni je levnější MHD, voda i teplo. Každá rozumná firma se snaží své lidi dobře zaplatit, protože se jí to vyplatí.

A hlavně nové položky, které si nyní město nemůže dovolit

+50 milionů do fondu na opravu bazénu
+30 milionů do fondu na výkup libereckého zámku
+70 milionů na rychlejší splacení dluhu
+20 milionů na nová koupaliště nebo letní kino
+70 milionů na MHD zdarma pro děti, mládež a seniory

Kdo má největší motivaci a schopnosti to změnit?

kandidát žije v Liberci politické zkušenosti má toto téma v programu zodpovídá za rozpočet města věnuje se Liberci déle než tři měsíce před volbami
Michael Canov  
Jan Korytář
Pavel Ploc
Marek Vávra

Mají další kandidáti na senátora lepší plán, jak pomoci Liberci? Jen nebýt ležák nestačí.


Většinu kandidátů na senátora začal Liberec zajímat až těsně před volbami do Senátu. Jak Liberci pomůže „umět vařit pivo a nebýt sám ležákem“? Asi moc ne. Volba Marka Vávry má smysl, pokud chcete podpořit sílu a moc Andreje Babiše.


V roce 2012 Starostové (STAN) v parlamentu prosadili změnu zákona o RUD, tehdy se ale týkala jen malých obcí. Chrastava si tak polepšila o 2000 Kč na hlavu ročně. Liberec jen o 100 Kč. Starosta Chrastavy Canov si ale na Liberec vzpomněl až nyní, když chce být senátorem…


Všechno jsem řekl, teď je to na Vás. Věřím, že uspěji i bez drahých billboardů. Díky tomu, že pro Liberec už roky pracuji a mám reálný plán, jak z něj udělat město, kde se bude žít mnohem lépe než dnes.
Zůstanu v Liberci jako náměstek pro ekonomiku a rozvoj města i nadále. Pozice senátora ale může zvýšit šance, že získáme víc peněz, které naše město nutně potřebuje. 


Stát nespravedlivě rozděluje daně

Do Brna, Ostravy či Plzně pošle ročně na obyvatele 2× více než do Liberce. Praha má ještě více a bude stavět například pavilon pro pandu za 200 milionů. Tolik musí Liberci vystačit ročně na opravy všech silnic, škol, sportovišť apod.

Pokud to nezměníme, čeká nás stagnace a postupný úpadek.

Proto kandiduji do Senátu, abych prosadil změnu zákona, který Liberec poškozuje. Nebuďme už městem druhé kategorie!


Petice 800 milionů pro Liberec

  

[your signature]

10 podpisů

Sdílejte s vašimi přáteli:

   


All
0