• Slide Title

  Slide description
1
/
3
/

Vše o mně

 • Kdo jsem
 • Proč kandiduji
 • Životopis
 • Majetek a charita
 • Můj příběh

Narodil jsem se v Liberci v roce 1972. Nejsem ani z prominentní ani z nijak výjimečné rodiny. Vyrůstal jsem v Harcově, který byl tehdy ještě do značné míry čtvrtí vesnického charakteru, se sečenými loukami, krávami, třešňovým sadem a JZD s poli kukuřice a pšenice.

Poté, co jsem absolvoval všechny stupně škol, od mateřské až po vysokou, jsem se po roce 1989 začal věnovat práci, ve které jsem viděl smysl – revitalizaci krajiny. Nebylo lehké při tom uživit i rodinu s třemi dětmi, ale nějak jsme to zvládli. I když jsem usilovně pracoval, často od rána do večera, a byly úspěchy i ocenění, s penězi to bylo horší. Ne vždy stačí usilovná práce a to, že věci umíte.

Vždy jsem se zajímal i o politiku a veřejné dění a tak jsem si začal postupně také všímat, že v Liberci některé věci fungují dost divně. To byl i začátek mých protikorupčních aktivit a vstupu do politiky.

V politice jsem začínal od píky, sbíral zkušenosti, vyrovnával se s prohrami a stále šel za svým cílem. Když něčemu věřím, téměř nic mě nezastaví.

Dnes pracuji jako náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace v pátém největším městě v ČR. Mohu tak pro Liberec dobře zúročit své předchozí zkušenosti jak z řízení organizace, tak i s přípravou projektů. Právě kvalitní projekty mohou pro město získat potřebné dotace z EU pro jeho další rozvoj.

Co je pro mě důležité: Musím být přesvědčen, že to co dělám, má smysl, je to věc, která zlepšuje místo, kde žijeme, a mám kolem sebe lidi, kteří na tom spolupracují se mnou. I proto jsem se rozhodl nyní kandidovat do Senátu. Beru to jako výzvu a ve spojení s funkcí náměstka pro ekonomiku a rozvoj jako posílení šancí Liberce a širšího regionu na zlepšení jeho situace. Mám svoje názory, pro mnohé jsem kontroverzní, mnoho lidí mne nemá rádo, ačkoliv se se mnou nikdy nesetkali. I moji kritici ale nezpochybňují, že žiju podle hesla „Nebát se a nekrást.“

Jmenuji se Jan Korytář, je mi 44 let a ucházím se o Vaši podporu jako kandidát Změny na místo senátora za Liberecko. Kandiduji proto, aby se v Liberci a jeho okolí žilo lépe všem, nejen vyvoleným.

Kdybyste leželi v nemocnici, přišel za vámi člověk v bílém plášti a řekl: „Nebojte se, já sice nejsem lékař, ale zato jsem zrekonstruoval pivovar nebo umím opravovat auta a Vás teď opravím taky,“ nechali byste se od něj operovat? Asi ne. Politiku ale jako by mohl a uměl dělat každý.

Já nejsem ten, kdo by říkal, že není politik a proto chce být politikem. Politika je řemeslo, jako každé jiné, a může se dělat špatně, nebo dobře. Já sám se ho učím už deset let, mám zkušenosti z opozice i koalice. Bez toho bych si do Senátu nedovolil kandidovat.

Vedle toho mám ale více než dvacetileté zkušenosti jako vedoucí organizace, lektor, prodejce vánočních stromků, řidič, stromolezec, autor projektů, kuchař či protikorupční analytik.

Vím, co je to být zaměstnaný, být živnostník i řídit organizaci. Nejsem politikem od narození.

Do Senátu nekandiduji proto, abych si zajistil trafiku. Vidím, že bez změny zákona o rozpočtovém určení daní se moje rodné město bude ještě dlouho potácet v ekonomických problémech a na nějaký rozvoj může zapomenout.

I proto říkám dopředu, že i v případě zvolení senátorem chci nadále působit jako náměstek pro ekonomiku a rozvoj. Někdo to možná odsoudí, že chci sedět na dvou židlích, mně osobně ale spojení těchto funkcí dává smysl.

Mgr. Jan Korytář, kandidát do senátu za volební obvod č. 34 – Liberec

44 let, narozen 18. 4. 1972 v Liberci, svobodný, tři děti s jednou partnerkou.

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Ochrana a tvorba životního prostředí.

Členství v politických organizacích: 2004 – 2012 člen Strany zelených, od roku 2012 člen politického hnutí Změna.

Politické funkce: člen předsednictva Strany zelených (do roku 2008), předseda politického hnutí Změna (od 2012), zastupitel statutárního města Liberec (od roku 2006), zastupitel Libereckého kraje (od roku 2012), primátor města Liberce (2010-2011), náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace (od roku 2014).

Zakladatel/spoluzakladatel organizací: Čmelák – Společnost přátel přírody (založen v roce 1994), Změna pro Liberec (založena v roce 2010), Změna pro Liberecký kraj a politické hnutí Změna (založeno v roce 2012), Krajské protikorupční pracoviště (založeno v roce 2014).

Dosavadní úspěšné dlouhodobé projekty:

Nový prales: přeměna smrkových monokultur na Ještědském hřebenu, vzorový projekt na desítkách hektarů, zapojení stovek dobrovolníků a tisíců dárců.

Mokřady Jablonné v Podještědí: přeměna zanedbaného území plného skládek na rekreační oblast s osmi novými tůněmi a novými stanovišti pro život vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Společné proti korupci: dlouhodobý projekt informující veřejnost o hlavních korupčních a klientelistických kauzách v Liberci a jeho okolí, web nasliberec.cz, jediný protikorupční projekt v Libereckém kraji.

Lesní bioškolky: obnova malých lesních školek, ve kterých se bez chemie pěstují sazenice původních stromů a keřů pro výsadby do lesa i volné krajiny, včetně vzácných a ohrožených druhů dřevin a rostlin.

Změna pro Liberec a Změna pro Liberecký kraj: zezdola vzniklá politická uskupení, založená na občanských osobnostech, která uspěla v komunální a krajské politice.

Silné stránky: vytrvalost, pracovitost, schopnost motivovat ostatní a překonávat překážky, komunikace, rozhodnost, vizionář.

Schopnosti a dovednosti: strategické plánování, projektové řízení, řízení organizací, vedení lidí.

Zájmy a záliby: plavání, focení, pobyt v přírodě, zahradničení, osobní rozvoj.

Politické názory: vlastním příběhem spíše pravicový – odpovědnost jednotlivce za vlastní život a úspěch je klíčová, vztahem k ostatním spíše levicové názory – ne všichni mohou být úspěšní, dobře nastavená solidarita s různě znevýhodněnými se společnosti vyplatí.

Co se mi v životě nepovedlo, na co nejsem hrdý: rozpad vztahu po dvaceti letech.

Co se mi v životě povedlo, na co jsem hrdý: dělat vždy to, co má smysl.

Osobní motto: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Vlastnictví nemovitostí: pozemek o vel. 1,5 ha (louky, zamokřené plochy) v k. ú. Horní Maxov, č. LV 1061 (pořizovací cena 151.000 Kč), p.p.č. 2105 a 2106 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, podílové spoluvlastnictví – 1/2, pořizovací cena 1 mil. Kč.

Příjmy v roce 2015: Čmelák – Společnost přátel přírody – 8.160 Kč, politické hnutí Změna – 9.480 Kč, Statutární město Liberec – 582.702 Kč, Liberecký kraj – 52.400 Kč, Samostatná výdělečná činnost – 39.200 Kč.

Zápůjčka na koupi pozemku 131.161 Kč, věřitel Čmelák – Společnost přátel přírody, úvěr 103.357 Kč, věřitel Česká spořitelna.

Charita a dary 2015: Čmelák – Společnost přátel přírody 1.200 Kč, Krajské protikorupční pracoviště 25.000, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 1.200 Kč, Most 365 Kč, Lékaři bez hranic 3.600 Kč, politické hnutí Změna 42.000 Kč, celkem na darech 73.365 Kč.

VÁŽENÝ PANE PREZIDENTE HUSÁKU…

Můj první politický čin je spojen se základní školou, kdy jsem napsal
dopis tehdejšímu prezidentovi Gustavu Husákovi, který ale díky
pozornosti rodičů nikdy neodešel. Rád jsem četl noviny, poslouchal Hlas
Ameriky i Svobodnou Evropu a sám sebe označoval za pravičáka, protože
mnohé z toho, v čem jsme žili, se mi nelíbilo, a toto byla moje forma
protestu proti komunistům.

Po roce 1989 jsem byl chvíli velkým zastáncem tehdejších ekonomických
změn, chvíli i podporovatelem Václava Klause, než se mi začaly otevírat
oči a já začal zjišťovat, že mě výchova v komunistickém Československu
vůbec nepřipravila na skutečně drsné časy, které přišly, ve kterých
většinou vyhrával ten, kdo měl ostřejší lokty a méně zábran. Získané
svobody si vážím dodnes, s následky tehdejších zlodějin se budeme my
všichni ještě nějakou dobu potýkat.

ČMELÁK LÉTÁ DODNES

Během studia na vysoké škole jsem spoluzaložil neziskovou ekologickou
organizaci, která dodnes funguje pod názvem Čmelák – SPP, a která za tu
dobu vyrostla v profesionální spolek, který pečuje o více než 60 hektarů
vlastních přírodních lokalit, vysadil stovky tisíc stromů a do jehož
aktivit se zapojuje každoročně několik tisíc žáků, studentů či
dobrovolníků.

Ačkoliv jsem pro naši neziskovou organizaci pracoval bez nadsázky od
rána do večera, přes veškeré úsilí při získávání peněz na její činnost
to bylo stále, jak se říká, „z ruky do huby“. V to, co jsme dělali, jsem
ale věřil a viděl v tom smysl, a to pak člověk mnohé překousne. Jsem
běžec na hodně dlouhé tratě.

VOLNÁ RUKA TRHU? SPÍŠE VOLNÁ RUKA KAMARÁDŮM ODS

V médiích se postupně začalo sporadicky objevovat slovo korupce a já se
začal pomalu dívat i na to, jak funguje můj rodný Liberec. Impuls mi dal
jeden liberecký podnikatel, který mě upozornil na tisk radničního
zpravodaje, který místní ODS zadávala spřátelené tiskárně, a který byl o
100 % předražený, jak jsem zjistil pomocí poptávky u jiných tiskáren.
Kritizoval jsem tehdejší neprůhledný systém přidělování dotací na kraji
i na městě, tehdy ještě bez úspěchu, jen s tím výsledkem, že Čmelák měl
pak několik let „utrum“. Tehdejší náměstek hejtmana za ODS Zika mi to
řekl bez obalu – buď nás přestanete kritizovat, nebo už nedostanete ani
korunu.

Tím také v zásadě začala má kariéra politika, neboť jsem začal postupně
s údivem zjišťovat, že jde o velmi rozsáhlý a chytře vymyšlený systém na
vyvádění peněz z veřejných rozpočtů města či kraje. Nejprve jsem tomu
nechtěl věřit, byl jsem vychovaný tak, že se mi to zdálo až nemožné, že
by si někdo takto dovolil krást z veřejného. Doba ale takovýmto lidem
dala prostor a ti ho využili. V mém rodném Liberci tak, že po nich zbylo
rozprodané město a dluh ve výši 2 miliard. Pánové se opravdu činili…

KROK ZA KROKEM POLITIKEM

Bude to znít možná jako klišé, ale já skutečně nechtěl být politik ani
bojovník proti korupci. Mnohem více mě baví něco tvořit a měnit, zejména
mě baví ekologické projekty, které zlepšují stav vybraných lokalit.
Jenže ve chvíli, kdy se mi začaly otevírat oči, jsem je už nedokázal
zavřít a postupně se začal stávat politikem. Hlavním motorem byl asi
pocit velké nespravedlnosti, kdy jsem viděl, jak na jedné straně se musí
dělat sbírky, získávat sponzorské dary a pracovat dobrovolně na veřejně
prospěšných projektech a na
straně druhé tečou neskutečně velké peníze do soukromých kapes.

Teď to zkrátím – vstoupil jsem jako ekolog do Strany zelených, v prvních
krajských volbách neuspěl, ale nevzdal to a pak přišel první úspěch v
Liberci v roce 2006, kdy jsme jako zelení získali 11 % a tím začala má
kariéra zastupitele. V roce 2010 jsme se Změnou pro Liberec komunální
volby vyhráli a já se stal na 5 měsíců primátorem, než se korupční
chobotnice vzpamatovala a díky dohodě ODS a ČSSD mě odvolala.

DALŠÍ VOLBY, PODPORA VOLIČŮ ROSTE

V roce 2012 jsme uspěli se Změnou pro Liberecký kraj v krajských
volbách, kde jsme získali 17 % hlasů a vytvořili koalici s SLK, která se
ale vinou přístupu hejtmana Půty, který nebyl příliš partnerský a
kterému moc stoupla do hlavy, po dvou letech rozpadla. Přispělo k tomu i
jeho obvinění z korupce, kdy se snažil ovlivnit významnou evropskou
dotaci směrem k firmě Metrostav, s níž má více než nadstandardní vztah.

Ve zkratce by se dalo říct, že dosavadní spojení ODS-Syner-BusLine a na
ně navázaný vějíř firem nahradilo spojení SLK-Syner-BusLine-Metrostav a
na ně navázaný vějíř firem.

V roce 2014 jsme se Změnou pro Liberec podruhé za sebou vyhráli
komunální volby a s hnutím ANO vytvořili koalici, která funguje dodnes.
Na radnici zastávám funkci náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a
dotace a můžu tak dělat nejen to, co mě baví a má přínos pro Liberec,
ale můžu využít i své dlouholeté manažerské zkušenosti z neziskového
sektoru, a to jak v „hlídání“ peněz, tak v jejich získávání na potřebné
projekty.

NECHCI BÝT JEN SENÁTOR

V roce 2016 jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Ne proto, že bych
neměl co dělat, nebo že bych se chystal s regionální politikou skončit,
ale proto, že věřím, že z pozice senátora budu moci vyvinout mnohem
větší tlak na změnu toho, jak se v ČR přerozdělují daně. Před lety jsem
věděl, že v Liberci se nic nezmění, pokud se nepodaří rozbít místní
korupční chobotnici. Trvalo to, ale nakonec se to podařilo. Věřím, že
když budu vytrvalý, podaří se změnit i to, co jsem si předsevzal nyní.
Profit z toho bude mít nejen můj rodný Liberec, ale přeneseně i zbytek
kraje. Více peněz do Liberce je totiž i více zakázek pro regionální
firmy, více peněz na kulturu či sport a pokud bude prosperovat krajské
město, bude to mít pozitivní vliv i na zbytek kraje.

V případě úspěchu ve volbách chci i nadále pokračovat ve funkci náměstka
v Liberci, protože být pouze senátorem by mě nenaplňovalo. Trafiku totiž
nehledám.

Já a korupce

 • Korupce nejsou jen úplatky
 • Nejčistší a nejvyšší
 • Krajské protikorupční pracoviště

V roce 2014 obvinila protikorupční policie hejtmana Půtu od Starostů z korupce při ovlivňování evropské dotace za zhruba 55 milionů ve prospěch stavební firmy Metrostav. Přes toto obvinění je však hejtman stále ve funkci a těší se podpoře většiny stran v krajském zastupitelstvu. Na rozdíl od dalšího kandidáta do Senátu, Půtova kolegy Michaela Canova, si myslím, že to není v pořádku. Hejtman měl už dávno odstoupit.

V kauze hejtmana Půty není hlavním problémem to, jestli dostal půlmilionový úplatek. Hlavním problémem je to, že chtěl jemu blízkému Metrostavu přihrát dotaci, kde bylo z 55 milionů celých 23 určeno na úplatky a jako profit vybraným kumpánům.

Zakázku na stomilionovou rekonstrukci budovy vedle krajského úřadu získal Syner jen díky vyloučení pěti ze sedmi nabídek, z toho tři byly výhodnější. Stavební dozor navíc kraj zadal firmě Investing CZ s úzkými vazbami na Syner. Je to už klasický scénář. Třeba jako u rekonstrukce základní školy v Desné za 150 milionů v době, kdy byl starostou města dnešní ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Čtyřmiliardová soutěž na autobusovou dopravu je od počátku manipulována dle potřeb firmy BusLine, napojené na většinu politických stran. Do krajského výboru dopravy, který měnil podmínky zakázky, nominovali KSČM a Starostové pro LK přímo dva zástupce této firmy!

Před rokem vypravil Miroslav Pelta, majitel fotbalového klubu v Jablonci, soukromý letecký speciál na zápas jeho klubu v Amsterodamu. Na palubě byla i skupina krajských politiků, kteří výlet dostali jako dárek. Účastníci Peltova zájezdu, krajští Starostové, ODS a ČSSD, měli ale smůlu, protože se na jejich výlet přišlo. Na Západě by museli ihned odstoupit, u nás se zmohli jen na trapné výmluvy. Krátce po výletu kraj schválil návrh na poskytnutí mnohamilionových dotací, mimo jiné pro klub pana Pelty. Rozpočet kraje spravuje Marek Pieter, SLK, který byl mezi výletníky také.

I proto jsem před dvěma lety založil neziskovou organizaci Krajské protikorupční pracoviště, která se zabývá podobnými kauzami. Jak asi tušíte, část místních politiků ji vůbec nemá ráda…

Co chci udělat? Chci podpořit zákon, který umožní získat všem lidem, kteří na korupci upozorní, odměnu 10 až 30 % z ušetřené částky, podobně jako je tomu v některých jiných zemích. To se vyplatí nám všem.

Je Půta hejtman nebo lobbista?

Nejde o úplatek, ale hlavně o dotaci, uměle předraženou o 23 milionů

Přestože byl hejman Martin Půta obviněn protikorupční policií z přijetí úplatku a zneužívání pravomocí, z funkce neodstoupil a snaží se vše svádět na spiknutí proti němu. Nový politický styl se nekoná. Svou obhajobu staví na tvrzení, že žádný úplatek nepřevzal. Možné to je. O úplatek ale jde až v druhé řadě. To hlavní je 23 milionů, o které byla stavební zakázka související s touto dotací předražena a které se Martin Půta pokoušel dopravit k Metrostavu rychleji, než jak chtěla Regionální rada ROP Severovýchod, které sám předsedal. Jeho snaze učinilo přítrž až zatýkání protikoruční policie.

Geotermální energie v kostele…

Celý případ se točí kolem libereckého kostela sv. Máří Magdalény. V roce 2009, byla narychlo založena „obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany“ (GEPO), která se pokoušela získat dotaci zhruba 55 milionů korun, aby zde vybudovala „Centrum podpory geotermálního využití energie“. Ve společnosti figurovali lidé napojení na libereckou ODS v čele s Jiřím Zeronikem, později odsouzeným za úplatkářství v jiné kauze. Samotný kostel byl zapsán na firmu s anonymními vlastníky.

Akce předražena o 23 milionů

Podle protikorupční policie, která se opírá i o svědectví Jiřího Zeronika, který s policií začal jako obviněný spolupracovat, měla být celá akce od začátku účelově předražená, a to o zhruba 23 milionů korun. Z toho 11 milionů korun mělo jít na úplatky mezi politiky a vysoké úředníky, zbytek by si rozdělily vybrané firmy. Stavbu prováděla společnost Metrostav. V kauze je aktuálně obviněno 17 lidí

V síti uvízli podnikatelé i úředníci.

Na jaře v roce 2014 přišlo první zatýkání ze strany protikorupční policie. Obviněni jsou politici, úředníci, podnikatelé i zaměstnanci Metrostavu. Zatýkání přišlo kráce poté, co Martin Půta na jednání regionální rady ROP Severovýchod prosadil zrychlené vyplacení 20 milionů právě Metrostavu.

Obvinění hejtmana

Půl roku po prvním zatýkání přišlo i obvinění Martina Půty. Ten je jako hejtman obviněn, že za svou roli v kauze Metrostav měl obdržet 800 tisíc jakožto úplatek a zároveň, že k tomu zneužíval pravomoci, které mu náležely. Martin Půta tato obvinění odmítá a nadále se odmítá vzdát svých placených funkcí. S Půtou byl obviněn i Jaromír Dolanský, kterému hejtman zajistil na kostele práci a který měl plnit roli jakési spojky mezi ním a lobbisty z Metrostavu.

Ke stažení

Kauza kostel Máří Magdalény a výmluvy hejtmana Půty

Prohlášení Jakuba Perglera ke kauze kostel Máří Magdalény

Martin Půta (SLK), Jan Korytář (Změna) a jejich role v kauze GEPO – Metrostav

Bc. Martin Půta Mgr. Jan Korytář
Protikorupční aktivity zasadil se o zručení protikorupční komise na kraji,založil KPKP, prosadil vznik Protikorupční komise na kraji autor protikorupčních projektů
Dosažená funkce hejtman Libereckého kraje primátor Libereckého kraje
Hlavní sdělení v kauze Úplatek jsem nepřevzal, celé je to komplot, někdo mě podvedl nebo to na mě nahrál. Jsem nevinný. Nejde v první řadě o úplatek, ale o 23 milionů, o které byla dotace přifouknutá. Hejtman moc dobře věděl, co dělá.
Obviněn policií ano ne
Co navrhoval jako člen ROP SV která rozděluje dotace? poslat peníze Metrostavu dříve peníze poslat až zcela nakonec po kontrole akce
Z čeho je obviněn přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby není obviňen
Schůzky s Metrostavem v Praze či na pumpách ano ne

Půta jako lobbista Metrostavu

Ze zveřejněných odposlechů vyplývá, že se Martin Půta potají scházel s lobbisty z Metrostavu např. Na benzínových pumpách, kde s nimi dohadoval, jak má kdo před Regionální radou vystupovat. Právě tento moment, kdy se svými přáteli z Metrostavu a zároveň žadateli o dotace domlouval divadlo na své kolegy z rady, se kterými měl jako nestranný hodnotitel rozhodovat o poskytnutí dotace, je klíčový. Právě touto aktivitou měl podle policie porušit zákon a zároveň za ni inkasovat statisícové úplatky. Klíčové je to, že šlo o 23 milionů, které hejtman pomáhal odklonit, nejen o jeden úplatek.

Jak se vyvíjela kauza GEPO

 • březen 2010 – liberecké zastupitelstvo schválilo dotaci pro projekt GEPO, který zahrnoval rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény
 • leden 2012 – jednatel GEPO Jiří Zeronik byl odsouzen za korupci, které se dopustil v roce 2011, když se s dalšími lidmi pokoušel uplatit asistenta poslance kvůli dalším dotacím na objekt kostela sv. Máří Magdalény
 • duben 2013 – na návrh Jana Korytáře přijaty zpřísňující podmínky pro projekt GEPO, zahrnující vyplacení peněz až po celkové kontrole
 • podzim 2013 – Jan Korytář tvrdí, že hejtmana osobně upozornil na rizika související s projektem
 • březen 2014 – na návrh Martina Půty přijato usnesení o urychlení vyplacení prvních 20 milionů pro Metrostav
 • duben 2014 – policie sdělila obvinění prvním osmi lidem, mezi nimi i řediteli ROP Severovýchod v Liberci
 • duben 2014 – Martin Půta se snaží zakrývat svou roli při přijetí usnesení o rychlejším vyplácení peněz
 • listopad 2014 – obviněn hejtman Martin Půta z přijímání úplatku a zneužití pravomoci
 • listopad 2014 – odvolání Zuzany Kocumové ze Změny z pozice náměstkyně hejtmana a rozpad koalice SLK+Změna
 • říjen 2015 – jeden z obviněných, klíčová osoba kauzy Jiří Zeronik, začal spolupracovat s policií
 • dnes – obvinění se rozrostlo na 17 lidí, jsou mezi nimi politici, úředníci a manažeři Metrostavu

Korytář tvrdí: „Půta moc dobře věděl, co dělá a pro koho.“

Vedle Půty byl členem RR ROP Severovýchod i Jan Korytář ze Změny, který kauzu sledoval od samého počátku. Jako člen této rady prosadil usnesení, že dotace bude Metrostavu proplácena ne po etapách, ale až po skončení a kontrole celé akce a poté, až Metrostav doloží, že zaplatil všem subdodoavatelům. Na podzim 2013 měl Korytář podle svých vlastních slov hejtmana Půtu upozornit, že se jedná o rizikovou dotační akci, o kterou se zajímá policie a kde se dějí nestandardní věci přímo na stavbě.

Krajské protikorupční pracoviště je splněný předvolební slib. Před minulými krajskými volbami jsme říkali, že jako ostatní strany o boji s korupcí jen nemluvíme. Slíbili jsme, že pokud nám dáte důvěru, podpoříme vznik Krajského protikorupčního pracoviště. Původní představa, že by nás v tom podpořili i Starostové, vzala rychle za své. Hejtman naopak po roce prosadil i zrušení protikorupční komise na kraji. My jsme ale svůj slib splnili a Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) v roce 2014 vzniklo.

KPKP mapuje a analyzuje vybrané stavební i jiné zakázky, upozorňuje na nestandardní chování politiků, podílelo se na odhalení tajného výletů politiků s Miroslavem Peltou či ukázalo, jak vedení kraje manipuluje autobusovou zakázku za 4 miliardy. KPKP od začátku také sleduje kauzu GEPO – kostel Máří Magdalény, ve které byl z korupce policií obviněn současný hejtman Půta.

Vzhledem k omezeným stavům protikorupční policie, složitosti kauz i neschopnosti většiny politiků se v nich orientovat, je KPKP důležitým článkem při boji s korupcí, i když se to části místních politiků vůbec nelíbí.

O tom, že korupce v kraji neskončila, svědčí kauzy, ke který se vládnoucí Starostové příliš nehlásí:

 1. Obvinění hejtmana z korupce. Podle policie se Martin Půta se zástupci Metrostavu na schůzkách na pumpách domlouval, jak zmanipulovat proplacení dotace na projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“ v kostele sv. Máří Magdalény v Liberci. Z dotace 55 milionů bylo celých 23 milionů určeno na úplatky.
 2. Zakázku na stomilionovou rekonstrukci budovy vedle krajského úřadu získal Syner jen díky vyloučení pěti ze sedmi nabídek, z toho tři byly výhodnější než vítězná. Stavební dozor si navíc kraj nezajistil sám, ale zadal ho firmě Investing CZ s úzkými vazbami na Syner. Je to už klasický scénář, jako při mnoha jiných zakázkách.
 3. Čtyřmiliardová soutěž na autobusovou dopravu je od počátku manipulována dle potřeb a zájmů firmy BusLine, napojené na většinu politických stran. Do krajského výboru dopravy, který měnil podmínky zakázky, nominovali KSČM a Starostové dva zástupce této firmy
 4. Před rokem vypravil Miroslav Pelta, majitel fotbalového klubu v Jablonci, soukromý letecký speciál na zápas jeho klubu v Amsterodamu. Na zaplacený výlet jeli i krajští politici za Starosty, ODS a ČSSD. Krátce po výletu získal Peltův klub mimořádnou dotaci z kraje. Rozpočet kraje spravuje jeden z účastníků zájezdu Marek Pieter.

Podporují mě

Kontaktujte mě, rád se seznámím s Vašimi názory na to, co chci změnit.

Jan Korytář
E-mail: korytar.jan@email.cz
Mobil: 776 561 736
www.facebook.com/korytar

Jakub Macek – místa pro reklamní plachty a dobrovolníci pro kontaktní
kampaň
E-mail: jakub.macek@zmena.cz
Mobil: 736 244 101

Zuzana Tachovská – finanční podpora
E-mail: zuzana.tachovska@gmail.com
Mobil: 777 764 225

Romana Prošková – tipy na videa a Facebook
E-mail: romanaproskova1@gmail.com
Mobil: 608 758 616

Jiří Římánek – volební manažer
E-mail: rimanek@zmena.cz
Mobil: 777 124 879

Transparentní kampaň

Náklady na senátní kampaň jsou zhruba 600 000 Kč. Osobně jsem vložil do
kampaně 100 000 Kč a zbytek tvoří příspěvek politického hnutí Změna.
Všechny náklady na kampaň jsou vidět na transparentním volebním účtu:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131

Předběžný rozpočet senátní kampaně:

138 664 Kč 24 % pronájem, výroba a (de)instalace polepů bus a tram
130 813 Kč 22 % tiskoviny (brožura a noviny včetně distribuce)
117 831 Kč 20 % lampostery včetně výroby
53 146 Kč   9 % plachty na domy a ploty včetně pronájmu
41 952 Kč   7 % inzerce v obecních zpravodajích a novinách
35 000 Kč   6 % grafika
20 000 Kč   3 % volební kauce
15 691 Kč   3 % plakátovací plochy včetně tisku
15 151 Kč   3 % ostatní náklady – web, tisk plakátů, Facebook
15 000 Kč   3 % dohody o provedení práce
6 000 Kč   1 % právní služby
589 248 Kč 100 % celkem

Kdo se podílí na kampani:

Jan Korytář – koncepční příprava kampaně, marketing, obsahová a grafická
podoba výstupů kampaně
Jiří Římánek – volební manažer, koordinace kanceláře
Jakub Macek – koordinátor venkovní kampaně a dobrovolníků, příprava
tiskových a mediálních výstupů, správa Facebooku, volební zmocněnec
Ondřej Petrovský – rozpočet kampaně a finanční plán, objednávky
reklamních ploch
Romana Prošková – videoreportáže a fotografie z akcí, tvorba videí,
správa Facebooku
Pavel Akrman – grafické práce, obsahové korekce
Zuzana Tachovská – fundraising